Asukasopas

Asukasoppaan tarkoituksena on antaa asumiseen liittyviä hyödyllisiä neuvoja ja ohjeita. Asukasoppaassa kerrotaan mm. asukkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, yhteisten tilojen käytön pelisäännöistä, asumismukavuuteen ja -turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä annetaan ohjeita niin muuttosiivouksen kuin mahdollisen vikailmoituksen tekemistä varten. 

Asukasopas