Irtisanoutuminen

Asunto tulee aina irtisanoa kirjallisesti.

Irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen tehdään.

Irtisanomisen voi tehdä joko toimistollamme valmiin irtisanoutumislomakkeen allekirjoittamalla tai täyttämällä huolellisesti oheisen irtisanoutumislomakkeen ja toimittamalla sen meille joko tuomalla, postitse, faxilla tai skannaten sähköpostiliitteenä.

Lisäksi irtisanoutumisen voi tehdä vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisen irtisanoutumisen tulee sisällöltään olla oheisen lomakkeen kaltainen ja se tulee toimittaa meille allekirjoitettuna jollakin edellä mainituista tavoista.

Huomioithan, että kirjeen postileiman tai faxin päiväyksen tulee olla irtisanoutumiskuukaudella.

Mikäli päädyt tekemään irtisanomisen vapaamuotoisesti, niin muistathan lisätä irtisanomiseesi puhelinnumeronne, josta tavoitamme Sinut tarvittaessa.