Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Asukkaiden ja heidän vieraittensa on  otettava huomioon kaikki talon asukkaat. Asukkaiden on näin huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat sääntöjä. Asukkaita velvoittavat myös vuokrasopimus, asukasopas, kaupungin järjestyssäännöt sekä yleiset lait ja asetukset.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21.00 - 06.00 välisen ajan, ellei asukastoimikunta ole päättänyt muita aikoja. Ulko-ovien ollessa lukittuina, on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan. Sama koskee myös varasto-, sauna- ja pesutupatiloja sekä muita yhteisissä tiloissa olevia ovia.

Yhteisissä tiloissa ei saa metelöidä. Tupakointi ja turha oleskelu on niissä kiellettyä. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä huomioiden myös piha-alueiden rakennelmat ja istutukset. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Porrashuoneissa tai luhtikäytävillä ei ole sallittua säilyttää lastenvaunuja, pyöriä tai muita ulkoiluvälineitä.

Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Asunnossa, piha-alueilla, rakennuksessa tai yhteisissä tiloissa havaituista vioista on ilmoitettava vuokranantajalle.

Sauna-, pesutupa- ja kuivaustilat

Sauna-, pesutupa- ja kuivaustilavuorot varataan huoneiston numerolla varauslistaa käyttäen. Myös mahdolliset peruutukset tulee merkitä. Tiloja voi käyttää vain omalla vuorolla. Toisten varaamilla vuoroilla ei tiloihin voi mennä. Kun vuoro on käytetty, ei varausta saa poistaa listalta. Mikäli vuoroa ei oteta käyttöön 15 min kuluessa sen alkamisesta, vapautuu se muiden asukkaiden käyttöön. Tilat on siistittävä oman vuoron päätyttyä. 

Mattojen pesu pesukoneissa on sallittua ainoastaan erillisillä maton pesuun tarkoitetuilla koneilla. Mattojen pesu lattialla on sallittua vain, jos tilassa on lattiakaivo, eikä pesu aiheuta haittaa laitteille, kalusteille, pinnoille tai muille tilan käyttäjille. Vettä valuvia mattoja ei saa viedä kuivaustiloihin, eikä kuivauksella saa myöskään aiheuttaa muunlaista haittaa. 

Huoneistot 

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vesivuodoista tai muista huoneistoissa havaitsemistaan vioista. Viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. Ilman kiinteistön omistajan lupaa, ei huoneistoon saa tehdä muutostöitä. 

Hiljaisuusaika

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00 - 06.00 välisenä aikana on vältettävä melua, mutta huoneistoista ei muulloinkaan saa kuulua naapureita häiritseviä ääniä. Asukkaat ovat vastuussa myös vieraistaan. 

Lukot

Lukonvaihdot, turvalukot ja avainten lisätilaukset ainoastaan vuokranantajan luvalla. 

Jätehuolto

Asukasoppaan mukaiset jätteet on vietävä asianmukaisesti pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on noudatettava määräyksiä jätteiden lajittelusta. Käyttökelpoisten tavaroiden kierrätys ja jätteiden tarkoituksenmukainen lajittelu on kaikkien yhteinen etu. Ongelmajätteiden ja isojen karkeajäte-erien poiskuljettamisesta on huolehdittava itse.

Lemmikkieläimet *

Huoneistojen ulkopuolella on lemmikkieläimet pidettävä kytkettyinä, tämä koskee sekä koiria että kissoja. Lemmikit eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä liata rakennuksia tai piha-alueita. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Eläinten ruokkiminen parvekkeilla tai piha-alueella on kiellettyä.

Koirankopin tai aitauksen voi laittaa ainoastaan omalle, asuntoon kuuluvalle piha-alueelle, johon muilla ei ole pääsyä. Koirankopin tulee olla aitauksen sisällä. Mahdollisiin rakennelmiin tulee aina saada lupa vuokranantajalta. Koiraa ei saa jättää koppiin / aitaukseen ilman valvontaa. 

Tuhoeläimet

Mikäli havaitset asunnossasi tai talon muissa tiloissa tuhoeläimiä (torakat, luteet, rotat yms.), ota välittömästi yhteyttä vuokranantajaan, jotta voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tuhoeläinten torjunnasta annettuja ohjeita on noudatettava tarkasti. 

Trampoliini ja lasten leikit

Leikkiminen on sallittua ainoastaan leikkimiseen tarkoitetuilla paikoilla. Pysäköintialueet, naapureiden terassit ja yleiset tilat kuten porrashuoneet eivät ole leikkipaikkoja. Jalkapallon pelaaminen kiinteistön alueella ei ole luvallista. Yhteinen piha on yleistä leikkialuetta eikä asukkailla turvallisuussyistä ole oikeutta laittaa trampoliinia pihamaalle. Tällaisia välineitä koskevat turvallisuus- ja rakenteelliset vaatimukset ovat vaatimattomampia kuin yleiseen käyttöön tarkoitettujen leikkikenttävälineiden. 

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan niille varatuilla paikoilla. Pelastustielle pysäköiminen ei ole sallittua. Ajoneuvolla ajo pihateillä ja käytävillä on kielletty lukuun ottamatta välttämätöntä hälytys- ja huoltoajoa sekä lyhyttä (5-10 min) pysäköimistä esim. kauppatavaroiden tai muuttokuorman purkamiseen. Moottoriajoneuvon tyhjäkäynti on kiellettyä.

Käytöstä poistettuja ajoneuvoja ei pihoilla ja paikoitusalueilla saa säilyttää. Poiskuljettamisen kustannuksista vastaa aina ajoneuvon haltija. Lämpötolpan kansi on pidettävä aina kiinni eikä tolpasta saa jättää johtoja roikkumaan. Tolppa on tarkoitettu ainoastaan lohkolämmittimien käyttöön ja auton sisätilalämmittimen käyttö on kiellettyä. 

Parvekkeet

Mattojen tomuttaminen parvekkeilla on kiellettyä. Pito- ja liinavaatteiden tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittua vain kaiteiden sisäpuolella. Parvekkeet tulee puhdistaa siten, että valuva vesi tai roskat eivät putoa alas.

Grillaaminen sekä kynttilät ja muut tulet

Avotulen tekeminen ja ruoanvalmistus hiili- tai kaasugrillillä parvekkeella tai terassialueilla on kiellettyä, mutta sähkögrillin huomaavainen käyttö on sallittu. Grillatessa (joko parvekkeella tai pihassa) tulee muistaa, ettei ketään tule häiritä käryillä tai metelöinnillä. 

Paloturvallisuuden vuoksi parvekkeilla, terasseilla ja luhtikäytävillä saa käyttää ainoastaan led-kynttilöitä. Ulkotulia ei saa polttaa sisällä eikä parvekkeella tai muiden katosten alla. 

Tupakointi **

Huoneistossa, parvekkeella tai terassilla tupakoimisella ei saa aiheuttaa naapureille haittaa. Tupakantumppien heittely parvekkeelta tai piha-alueilla on kiellettyä. Tupakkalaki kieltää tupakoinnin kiinteistön kaikissa yhteisissä tiloissa. 

Antennit

Kaikkien lisäantennien, kuten lautasantennin asentamiseen on kysyttävä lupa vuokranantajalta.

Muuttoilmoitus

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava vuokranantajalle. Vuokrasopimuksen mukaan huoneiston haltijalla on velvollisuus ilmoittaa huoneistossa tapahtuvista asukasmuutoksista myös asumisen aikana. 

Sääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden sekä johtaa vuokrasopimuksen päättymiseen.

 

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia yhtiön kohteita soveltuvin osin. 
 

* Asemakatu 43 ei lemmikkieläinten pitäminen ole sallittua

** Asemakatu 43, Koulukatu 19, Tehtaankatu 3, Sorsantie 12, Kirkkopuistikko 32 ei tupakoiminen ole sallittua