Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab

Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab on vaasalaisen asumisen edelläkävijä ja ykkösvaihtoehto.

Yhtiön asuntokanta on hyväkuntoinen ja monipuolinen.

Yhtiön asuntotarjonta ja vuokrataso ovat Vaasassa sellaisella tasolla, että se edistää kaupungin väkiluvun kasvua.

Asuinympäristön viihtyvyyteen, rauhallisuuteen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota pyrkimyksenä luoda korkeatasoista elinympäristöä sekä taloudellista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

Asuntojen vuokraustoiminnassa yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Siten tavoitteena ei ole tuottaa liiketaloudellista voittoa. Asuntojen vuokrat koostuvat pelkästään talojen rakentamiseen otettujen lainojen koroista ja lyhennyksistä sekä kiinteistöjen ylläpidon aiheuttamista kustannuksista.

Yhtiö noudattaa toiminnassaan mm. osakeyhtiölakia, aravalakia ja -asetusta sekä lakeja asuinhuoneistojen vuokrauksesta ja yhteishallinnosta vuokrataloissa.

Asukasvalinta suoritetaan valtioneuvoston päätöksiä sekä ympäristöministeriön ohjeita noudattaen.

Asukasyhteistyö on hyvin tärkeä osa yhtiön hallintoa. Tästä johtuen asukkailla on erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asumiseen liittyviin asioihin. Esim. vuokramääritykset ja vuosikorjausohjelmat käsitellään aina asukasdemokratialain mukaisissa asukaselimissä.

Hallitus

Varsinaiset jäsenet
Mäkynen Ari, puheenjohtaja
Miettinen Arja, varapuheenjohtaja
Syring Roy
Somppi Sari
Hokkanen Pirjo
Halme Ritva-Hillevi
Valtonen Esa