Bostadsansökan

Agera följande:

  1. Ladda ansökningsblanketten till din arbetsstation.
  2. Öppna ansökan (ifyllbar pdf) med Adobe-program.
  3. Fyll i ansökningen och spara den tillslut med ett annat namn (ej standardinställning).
  4. Skicka ansökan med blanketten under.
  5. Bifoga även bilagor nämnda i slutat av ansökan.

Du kan också välja att skriva ut den ifyllda blanketten, faxa den och bilagor till numret (06) 312 2000 eller posta till: Pikipruukki Fastighets Ab, PB 2, 65101 Vasa.

Ansökningsblanketten och bilagor kan även inlämnas personligen på vår besöksadress Skolhusgatan 19.

Avsändarens namn
Avsändarens e-post
Avsändarens telefonnummer
Ladda bostadsansökan
Ladda bilagor