Personal

Vårt besöksadress är Skolhusgatan 19

E-post: fornamn.efternamn@pikipruukki.com

Information, bostadsansökan och bilplatser

KUUSELA NINA
Sekreterare för hyresverksamheten
Tfn (06) 325 4432

- Bilplatser, bostadsansökan, gårdsboksutdrag samt boendeinformation

Reparationer och underhåll

HAAPASALO KIMMO
Teknisk direktör
Tfn 044 581 9400

- Bostadsreparationer vid inflytt, årligt underhåll av fastigheter samt boendeinformation

KJELLMAN ARI
Teknisk disponent
Tfn 044 550 7856

- Reparationer under boendetid, kvalitetskontroll av servicearbete samt boendeinformation i
Alkula, Dragnäsbäck, Gamla vasa, Hemstrand, Infjärden, Kapellbacken, Lillkyro, Melmo, Orrnäs, Sunnanvik,  

LAHTINEN ARTO
Teknisk disponent
Tfn 044 582 4434

- Reparationer under boendetid, kvalitetskontroll av servicearbete samt boendeinformation i
Brändö, Centrum, Gerby, Högbacken,  Roparnäs, Storviken, Sundom Västervik, Vöråstan

 

Hyresbetalning och boende

HAKALA JOAKIM
Byråassistent
Tfn (06) 325 4427

- Fakturering, garantibehandling, hyresövervakning, betalningsavtal, indrivning samt boendeinformation

SUND ANN-SOFIE
Informationssekreterare
Tfn (06) 325 4438

- Fakturering, garantibehandling, hyresövervakning, betalningsavtal, indrivning samt boendeinformation

Hyresavtal / uppsägningar

TORIKKA ANNE 
Sekreterare för hyresverksamheten
Tfn (06) 325 4471

- Hyreskontrakt, uppsägningar samt boendeinformation:
Högbacken, Storviken, Centrum, Roparnäs, Brändö, Infjärden, Sundom, Dragnäsbäck,
 Vöråstan

MANNILA JOHANNA 
Sekreterare för hyresverksamheten
Tfn (06) 325 4436

- Hyreskontrakt, uppsägningar samt boendeinformation:
Alkula, Kapellbacken, Lillkyro, Hemstrand, Melmo, Sunnanvik, Orrnäs, Gamla Vasa, Gerby, Västervik