Personal

Vårt besöksadress är Skolhusgatan 19

E-post: fornamn.efternamn@pikipruukki.com

Bostadsansökan och bilplatser

KUUSELA NINA
Sekreterare för hyresverksamheten
Tfn (06) 325 4432

- Bilplatser, bostadsansökan samt boendeinformation

Reparationer och underhåll

HAAPASALO KIMMO
Fastighetschef
Tfn 044 581 9400

- Bostadsreparationer vid inflytt, årligt underhåll av fastigheter samt boendeinformation

KJELLMAN ARI
Teknisk disponent
Tfn 044 550 7856

- Reparationer under boendetid, kvalitetskontroll av servicearbete samt boendeinformation i
Alkula, Kapellbacken, Melmo, Orrnäs, Sunnanvik, Gamla vasa, Lillkyro

LAHTINEN ARTO
Teknisk disponent
Tfn 044 582 4434

- Reparationer under boendetid, kvalitetskontroll av servicearbete samt boendeinformation i
Roparnäs, Centrum, Högbacken, Brändö, Sundom

TROMPARI PETER
Teknisk disponent
Tfn 044 757 0865

- Reparationer under boendetid, kvalitetskontroll av servicearbete samt boendeinformation i
Hemstrand, Gerby, Storviken, Infjärden, Impivaara, Dragnäsbäck, Västervik, Vöråstan

Information och gårdsbokutdrag

SUND ANN-SOFIE
Informationssekreterare
Tfn (06) 325 4434

- Gårdsboksutdrag samt boendeinformation

Hyresbetalning och boende

SUND LEENA
Hyresövervakare
Tfn (06) 325 4438

- Hyresövervakning, betalningsavtal samt boendeinformation

MARTIN MAARIT
Sekreterare för hyresverksamheten
Tfn (06) 325 4427

- Fakturering, garantibehandling, hyresövervakning, betalningsavtal samt boendeinformation

Hyresavtal / uppsägningar

TORIKKA ANNE 
Sekreterare för hyresverksamheten
Tfn (06) 325 4471

- Hyreskontrakt, uppsägningar samt boendeinformation:
Högbacken, Storviken, Centrum, Roparnäs, Brändö, Infjärden, Sundom, Dragnäsbäck,
 Vöråstan

MANNILA JOHANNA 
Sekreterare för hyresverksamheten
Tfn (06) 325 4436

- Hyreskontrakt, uppsägningar samt boendeinformation:
Alkula, Impivaara, Kapellbacken, Lillkyro, Hemstrand, Melmo, Sunnanvik, Orrnäs, Gamla Vasa, Gerby, Västervik