Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab

Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab är föregångare och första val för boende i Vasa.

Bolagets bostadsbas är kvalitativt och mångsidigt.

Bolaget strävar efter att utbudet och hyresnivån ska bidra till att främja ökningen av stadens invånarantal.

I strävan att skapa kvalitativ livsmiljö samt ekonomisk och hållbar samhällsstruktur observeras speciellt bostadsområdets trivsel, fridsamhet och trygghet.

Bolaget följer självkostnadsprincipen i sin hyresverksamhet. Målet är alltså inte att producera ekonomisk vinst. Bostädernas hyror består endast av låneräntor och amorteringar på lån som tagits för att bygga fastigheten, samt utgifter, som orsakas av fastighetsunderhåll.

Bolaget följer i sin verksamhet bl.a. lagen för aktiebolag, aravalagen och - förordningen samt lagen om uthyrning av bostadslägenhet och samförvaltning i hyreshus.

Invånarval utförs åtlydande stadsrådets beslut samt miljöministeriets regler.

Invånarsamarbetet är en viktig del av bolagets förvaltning. P.g.a. detta har invånarna mycket bra möjligheter att påverka ärenden relaterade till boende. T.ex. hyresdefinitioner samt årsreparationsprogram behandlas alltid i invånarorgan enligt invånardemokratilagen.

Styrelsen

Ordinarie medlemmar
Mäkynen Ari, ordförande
Miettinen Arja, viceordförande
Pellfolk Göran
Hokkanen Pirjo
Lepistö Kaarlo
Halme Ritva-Hillevi
Valtonen Esa

Suppleanter

Heinonen Marko
Jyrkiäinen Helinä
Storgård Maria
Mäki-Krekola Marjo
Ketolainen Kullervo
Oliver Tuula
Pörsti Pertti