Tillgänglighetsutlåtande

Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab strävar efter att försäkra webbplatsens tillgänglighet enligt Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 (1).

För sidan Pikipruukki.com gäller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att offentliga webbplatser skall vara tillgängliga.

Bolaget har tillsammans med sidans tekniska leverantör bedömt sidans tillgänglighet.

Fullgörandestatus

Pikipruukki.com –sidan uppfyller delvis kraven lagen förutsätter och sidan har inga kritiska tillgänglighetsbrister.

Vi jobbar ständigt för att förbättra tillgängligheten. 

Icke tillgängligt innehåll 

Sidan har icke tillgängligt innehåll som antingen inte lagstiftningen omfattar eller som inte hunnit ändras tillgängligt på grund av orimlig belastning. 

  1. Innehåll som lagstiftningen inte omfattar:

    Sidan har film- och ljudklipp, som är publicerade före 23.9.2020, som inte har text- eller beskrivningstolkning.
     
  2. Innehåll för vilket vi hänvisar till orimlig belastning

    Webbplatsen innehåller pdf-dokument, som inte fyller tillgänglighetskraven.

För de delar som bilagor publicerade före 23.9.2020 behövs i ärendehantering, gör vi dessa väsentliga bilagor tillgängliga. Pga. den stora mängd dokument, gör vi tillgänglighetskorrigeringar vartefter dokumenten uppdateras. Vi följer ständigt med webbplatsens tillgänglighetstillstånd.

Utarbetning av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande offentliggjordes 16.09.2020 och är uppdaterad den 16.09.2020.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertisorganisation.

Respons, kontaktuppgifter och verkställighetsförfarande

Upptäckte du tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Påtala bristerna till oss via responsblanketten och vi gör vårt bästa för att fixa bristen. Vi svarar på din respons inom 14 dygn.

Du har rätt att av grundad anledning få i tillgänglig form sådan information du behöver för att utreda eller genomföra dina förmåner, rättigheter eller skyldigheter. Om du inte får dessa uppgifter i tillgängligt format via vår hemsida, kan du göra en begäran genom att kontakta oss via denna nätblankett och vi tillförser dig innehållet i lämplig form. Vi svarar på din begäran inom 14 dygn. Om begäran innefattar omfattande innehåll, kan vi förlänga tiden med max två veckor. Vi meddelar dig om svarstiden förlängs. Om vi inte överlåter uppgifterna i tillgängligt format, upprättar vi ett skriftligt motiverat intyg över detta till dig.

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först oss.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du vända dig till Regionsförvaltningsverket i Södra Finland och begära utredning av tillgängligheten. Regionsförvaltningsverket i Södra Finland har tillsyn över att tillgänglighetskraven iakttas i Finland.

Regionsförvaltningsverkets kontaktinformation.

På deras webbplats redogörs noggrant, hur anmälan kan göras och hur det hanteras.

Såhär anför du klagan