Fastighetsservice

Kontaktuppgifter till fastighetens servicebolag hittar du via den här länken genom att välja stadsdelen/fastigheten i fråga.

Dejour

Byrådejour för tekniskt underhåll
ti kl. 16.00-17.00

Akutjour på kvällar och under veckoslut
på tfn 044 587 5600

Obs. Då det gäller dörröppningar och liknande uppgifter, som servicebolaget sköter, ber vi dig att alltid kontakta servicebolaget direkt.