Verkställande direktör och ledningsgruppen

E-post: fornamn.efternamn@pikipruukki.com

MÄKINEN BIRGIT
Verkställande direktör
Tfn (06) 325 4470

SOMPPI SARI
Styrelsens ordförande
Tfn 

TUKIA ANNE
Kundrelationsdirektör
Tfn (06) 325 4472

HAAPASALO KIMMO
Teknisk direktör
Tfn 044 581 9400