Verkställande direktör och ledningsgruppen

E-post: fornamn.efternamn@pikipruukki.com

MÄKINEN BIRGIT
Verkställande direktör
Tfn (06) 325 4470

MÄKYNEN ARI
Styrelsens ordförande
Tfn 050 561 2907

TUKIA ANNE
Direktör för hyresverksamheten
Tfn (06) 325 4472

HAAPASALO KIMMO
Fastighetschef
Tfn 044 581 9400