Strategi 2017-2020

Vision

Alternativ nummer ett på Vasas bostadsmarknad

Mission

Pikipruukki erbjuder hyreshem för livets olika situationer

Värden

TRYGG: pålitlig, erfaren, trygg hyresgivare

HÖGKLASSIG: yrkeskunnig, kompetent, trivsam boendemiljö

UTVECKLINGSINRIKTAD: fokus på utbildning, moderna verksamhetsprinciper, intern och extern kommunikation

SERVICEINRIKTAD: respekt för kunden och andras arbete

Strategisats

Pikipruukkis service skapar tryggt boende i en bekväm miljö.

Verksamhetsidé

Pikipruukki erbjuder hemtrevligt boende för livets olika skeden och social
bostadsproduktion i Vasa enligt ägarens önskemål.

Företaget verkställer självkostandsprincipen i bostädernas uthyrningsverksamhet. Målet är inte att ge en kommersiell avkastning.

Som ansvarsfull arbetsgivare uppskattar företaget personalen och ledningen. Företagen satsar på utbildning och invånardemokrati och utvecklingen av fastighetsunderhåll samt sköter om sina arbetstagares säkerhet och hälsa i deras arbete.